fbpx

Varför ska staten styra över filmen?

Landskamp (1932)

Under drygt hundra år har svenska staten velat om att styra svensk film. Är det försvarbart att lägga skattemedel på underhållning? Är det demokratiskt korrekt att staten avgör vad som är god kvalitet? Svaren har varierat genom åren. Jacob Lundström skriver om frihet, styrning och kvalitet.

Katrina Mathsson: Konst och kvalitet har fått stå tillbaka för jakten på publiksiffror

Katrina Mathsson. Filmbild ur Jennifer Rainsford All of our hearbets are connected through exploding stars.

Efter fem år av statlig filmpolitik har det blivit dags för utvärdering. Vi har frågat sju aktörer som inkom med remissvar när ”Framtidens filmpolitik” presenterades 2015. Hur blev de första fem åren med en statlig filmpolitik? Och hur behöver den utvecklas? Idag skriver Katrina Mathsson från Folkets bio.

Calle Nathansson: Införandet av en statlig filmpolitik innebar ingen nysatsning på filmen

Calle Nathansson. Och bild från bion i Älmhult.

Efter fem år av statlig filmpolitik har det blivit dags för utvärdering. Vi har frågat sju aktörer som inkom med remissvar när ”Framtidens filmpolitik” presenterades 2015. Hur blev de första fem åren med en statlig filmpolitik? Och hur behöver den utvecklas? Idag skriver Calle Nathansson från Folkets hus och parker.

Helene Granqvist: Vi vill se ledarskap som återspeglar samhället

Helene Granqvist. Filmbild ur Sara Duttas Tillsammans i saknaden.

Efter fem år av statlig filmpolitik har det blivit dags för utvärdering. Vi har frågat sju aktörer som inkom med remissvar när ”Framtidens filmpolitik” presenterades 2015. Hur blev de första fem åren med en statlig filmpolitik? Och hur behöver den utvecklas? Idag skriver Helene Granqvist från Wift (Women in film and television).

Anna-Karin Larsson: Det krävs utökade resurser för att undvika grava luckor i filmarvet

Anna-Karin Larsson. Filmbild ur Peter Weiss Ateljéinteriör, som ingår i Filmforms samlingar.

Efter fem år av statlig filmpolitik har det blivit dags för utvärdering. Vi har frågat sju aktörer som inkom med remissvar när ”Framtidens filmpolitik” presenterades 2015. Hur blev de första fem åren med en statlig filmpolitik? Och hur behöver den utvecklas? Idag skriver Anna-Karin Larsson från Stiftelsen Filmform.

Sveriges Filmregissörer: Vi måste prata om Filminstitutets roll i det nya medialandskapet

Filmhuset glitchar.

Efter fem år av statlig filmpolitik har det blivit dags för utvärdering. Vi har frågat sju aktörer som inkom med remissvar när ”Framtidens filmpolitik” presenterades 2015. Hur blev de första fem åren med en statlig filmpolitik? Och hur behöver den utvecklas? Idag skriver Christina Olofson, Karin Wegsjö och Carl Javér från Sveriges Filmregissörer.

Susin Lindblom-Curman: Manusförfattare behöver medverka även efter produktionsbeslut

Susin Lindblom-Curman

Efter fem år av statlig filmpolitik har det blivit dags för utvärdering. Vi har frågat sex aktörer som inkom med remissvar när ”Framtidens filmpolitik” presenterades 2015. Hur blev de första fem åren med en statlig filmpolitik? Och hur behöver den utvecklas? Idag skriver Susin Lindblom-Curman från Dramatikerförbundet.

Eva Hamilton: Om inte översynen av filmpolitiken kommer igång förlorar vi ett år

Eva Hamilton.

Efter fem år av statlig filmpolitik har det blivit dags för utvärdering. Vi har frågat sex aktörer som inkom med remissvar när ”Framtidens filmpolitik” presenterades 2015. Hur blev de första fem åren med en statlig filmpolitik? Och hur behöver den utvecklas? Idag skriver Eva Hamilton, ordförande Film- & tv-producenterna.