fbpx

Allan Ekelunds minnesbok är rena filmnjutningen

Ingmar Bergman och Allan Ekelund, vid filmen.

Allan Ekelund hamnade 1941 på Svensk Filmindustri och förblev bolaget trogen större delen av sitt yrkesliv. Först som regiassistent och scriptboy, senare produktionsledare och produktionschef. Boken om och av honom är en generös rundvandring i filmhistorien, skriver Maaret Koskinen.

Den hoppfulla frysbilden i En runda till

En runda till (2020)

Just när Mads Mikkelsen slänger sig över kajen i triumfatorisk flykt fryser Thomas Vinterberg bilden i En runda till. Maaret Koskinen om filmkonsten att sluta i rätt ögonblick.

Filmen hittar nya sätt att ta plats i stadsrummet

Genom nya visningspraktiker och mediala minnesplatser har det idag kanske blivit dags att omformulera André Bazins klassiska fråga ”vad är film?” till: ”var är film?” Maaret Koskinen har läst en bok om rörlig bild i urbana miljöer.

Mia Engbergs arbetsbok visar en filmväg till andra sinnen

Lucky one (2019)

I sin nya bok skriver filmaren Mia Engberg om att röra sig bort från övermättade bilder och istället lyfta fram ljudet och rösten. Kan man göra filmkonst genom ”bilder utan bild”? Maaret Koskinen har läst Den visuella tystnaden.

Krisberättandets konst

Säsong (John Skoog, 2019)

Filmhistorien visar att krismönster framträder först i efterhand – och ibland avslöjar oväntade tendenser. Hur kommer pandemin att påverka utbudet? Maaret Koskinen längtar efter filmer som bryter vaneseendet.

Bokstavsbildning

Det går att filma en text, men inte att skriva celluloid. Samtidigt har motsättningen mellan bildkultur och skriftkultur alltid varit illusorisk. Filmer uppstår från skrivna manuskript och speglingar, opalglas, och ljusfyllda isblock kan bli byggstenar i författares filmiska inredningsarbete.