Aftonbladet kultur har inlett en granskning av högerextrema sajter som Avpixlat och Fria tider – men varför stanna där, som kulturchefen Åsa Linderborg säger. Kanske borde man även bussa jurister på alltför gränslösa kulturskapare? Typ Knausgårds Min kamp-serie.

Det är onekligen ett uppfriskande tankeexperiment! Men jag måste ändå ifrågasätta det samhällsomstörtande i att vända sig till den liberala rättsordningens maktvänliga maskineri. Det radikala valet hade rimligen varit att inrätta en folktribunal, som jobbar snabbt, bestämt och effektivt.

Trots att jag befinner mig i det röda fästet Göteborg lyckades jag inte skrapa ihop till en ordentlig tribunal ikväll, så jag tänkte istället enväldigt testa att avkunna domar över den aktuella biorepertoaren (man får inte vara för petig med formalian).

Fallet Call girl

Rättsprotokoll: Förvisso hävdar filmskaparna att det är fråga om en anonym ”statsminister”, men det är otvivelaktigt Olof Palme som porträtteras som sexköpare av minderåriga.

Dom: Regissör Mikael Marcimain döms till två månaders vistelse på ett ungdomshem. Manusförfattare Marietta von Hausswolff von Baumgarten kommer undan med villkorligt.

Fallet En oväntad vänskap

Rättsprotokoll: Driss är en figur som formats i enlighet med en kolonial, för att inte säga rasistisk, tanketradition.

Dom: Regissörerna Olivier Nakache och Eric Toledano döms till tre månader i videobås, framför dokumentärfilmer i cinema verité-stil som förklarar att afrikaner inte har rytmen i blodet.

Fallet Äta sova dö

Rättsprotokoll: Trots att filmen präglas av en socialistisk grundsyn visar den ingen hänsyn mot det samhälleliga behovet av en blocköverskridande uppslutning kring arbetslinjen. Även kommunismen kräver väl god tillväxt?

Dom: Gabriela Pichler frias, eftersom det är en förstagångsförseelse i långfilmsformat.

Fallet Amour

Rättsprotokoll: Otvivelaktig uppmaning till dödshjälp, vilket är lagligt i Schweiz som ligger nära Österrike, men inte i Sverige.

Dom: Michael Haneke döms till återlämnande av parms dorz.

Domarna vinner laga kraft omedelbart, och de dömda förväntas inställa sig på Filmhuset (Östermalm, Stockholm) alternativt Filmstaden (Solna) senast 20 december.