Människor i stad, Arne Sucksdorff, 1947

Förra året skrev Dan Hallemar en text i FLM om filmminnenas Stockholm, utifrån klassiska filmbilder inplacerade i samtida miljöer. Det såg bland annat ut såhär.

Krigsmans erinran, Hampe Faustman, 1947

Sommaren med Monika, Ingmar Bergman, 1953

Jack, Jan Haldoff, 1977

Juninatt, Lars-Erik Liedholm, 1965

Nu har Vanity Fair gjort samma grej i USA. Det ser bland annat ut såhär:

Annie Hall, Woody Allen, 1977

Die hard, John McTiernan, 1988

I sista minuten, Alfred Hitchcock, 1959.

Se hela Vanity Fairs bildspel här.