Just som vi höll på att skoja om snusk och svensk film, dök en svartvit penis upp mitt i filmsverige. På dagens presentation av höstens svenska filmer på Filmhuset (var själv inte där) hoppade filmaren Marta Dauliute oannonserat upp på scenen, nickade mot fotografen Elisabeth Marjanovic Cronvall och meddelade den bransch- och journalisttäta publiken att samtliga närvarande nu var en del i den kommande filmen Bergmans kuk.

Bergmans kuk är en kollektiv debattfilm signerad Oberoende filmares förbund (som inte var inbjudna att presentera sina filmer på Höstpresentationen), och som förbundets nyvalda ordförande är Marta Dauliute (liksom Marjanovic Cronvall) en av regissörerna. Jag pratade lite med henne i telefon nyss, och hon beskriver filmen som en filmutredning i filmform som undersöker maktstrukturer i den svenska filmbranschen. Kuken ifråga är hämtad från det tungt freudianska inledningsmontaget i Ingmar Bergmans Persona, och även om könsorganet gissningsvis inte är mästerregissörens eget, så får det nog sägas vara en välfunnen symbol för makten i svenskt filmliv.

Taglinen ”Storleken är inte allt” kan spåras till dels att Oberoende filmares förbund inte representerar filmare på Hamiltonska bullernivåer, dels till förbundets kritiska hållning till storleks- och längdkrav på såväl dukar och skärmar som färdiga filmer.

Marta Dauliute meddelar att den debattglada filmen kommer bli klar ”nån gång i höst”. Rekommenderar alla linslusar som tänker besöka filmpolitiska events framöver att hålla utkik efter dolda kameror i radikalernas väskor.

Uppdatering: OFF mailade och bad mig meddela att de har delat ordförandeskap. Posten delas av Marta Dauliute och Kasper Collin.