Självklart gillar jag de nya sedlarna. Inte nog med att de är fina, de ger också en statligt sanktionerad statusboost till filmkonsten. Av sex valörer har filmen två (Greta Garbo och Ingmar Bergman, dessutom på de två viktigaste valörerna), lika många som musiken (Evert Taube och Birgit Nilsson), medan litteraturen lite oväntat får nöja sig med en (Astrid Lindgren). Dag Hammarskjöld räknar jag till det politiska fältet.

Valet av just Bergman och Garbo ter sig också ganska naturligt. Ingmar Bergman är 1900-talets viktigaste svenska kulturpersonlighet, och Greta Garbo är århundradets största svenska skådespelare (Ingrid Bergman och Ingmar Bergman-ensemblen får ursäkta).

Vid en detaljgranskning av de två filmsedlarna uppenbarar sig en del intressanta saker.

Först och främst känns Bergmanbilden på 200-lappen väldigt obergmansk. Hans finurliga ansiktsuttryck har man visserligen sett förr, men det väntade minvalet hade varit mer allvarligt, ångestdrivet, något i stil med hans framtoning på den lilla bilden i bakgrunden, där han sitter och talar med Bengt Ekerot i kåpa. Att Det sjunde inseglet är filmen som får representera honom är däremot naturligt, om än lite trist. Det mest mediemedvetna valet hade förstås varit ett Persona-motiv i hologramdelen av sedeln, så att Bibi Andersson blivit Liv Ullman när man vrider på 200-lappen.

Greta Garbo-sedeln är dock extremt smart utförd i ett mediehistoriskt perspektiv. Riksbanken står ju liksom filmbranschen mitt i en pågående digitaliseringsprocess. Allt fler transaktioner sker via olika former av konto-, kredit- och cashkort, och kanske är det bara en tidsfråga innan papperssedlarna kommer kännas lika gammalmedialt föråldrade som afrikanska kopparringar, holländska tulpaner och andra historiska valutor.

Denna process kommenteras på själva sedeln, genom att sedelformgivaren har placerat en av sedelns säkerhetsdetaljer just ovanpå de avbildade filmremsorna. Intressant nog ser den ut precis som de play-knappar som kännetecknar digitalvideons grafiska gränssnitt: en högerpekande triangel i en cirkel. Det är nog många som kommer trycka på symbolen i förhoppning om att plötsligt få se Garbo skratta.