Läser Tarkovskijs dagböcker, som inför den framlidne ryske tidsskulptörens åttioårsdag ges ut av Atrium förlag under titeln Martyrologion. Boken är nästan tusen sidor och tveklöst intressant. Tarkovskij är fruktansvärt pessimistisk. Ska formulera en recension snart, men kan inte låta bli att så här mitt i läsningen skriva av ett citat. Den 3 januari 1974 fyller Tarkovskij i ett sånt här frågeformulär som alla numera (eller på den tiden folk bloggade eller hade skunkdagböcker) skriver på internet.

Såhär ser det ut:

1. Vilket landskap föredrar Ni?
Gryning, sommar, dimma

2. Tid på året?
Torr, solig höst

3. Musikaliskt verk?
Bachs Johannespassionen

4. Ryskt prosaverk (roman, berättelse)?
Brott och straff, Ivan Iljitjs död

5. Utländskt prosaverk/roman?
Doktor Faustus

6. Rysk novell?
Bunins Solsting [Solnetjny udar]

7. Utländsk novell?
Thomas Manns Tonio Kröger; Maupassant

8. Färg?
Grönt

9. Poet?
Pusjkin

10. Rysk filmregissör?
Nej

11. Utländsk?
Bresson

12. Tycker ni om barn?
Mycket!

13. Vilka är det kvinnliga egenskaperna?
Att underordna sig, att böja sig för kärlekens skull

14. De manliga?
Att skapa

15. Hårfärg hos kvinnan?
Rött!

16. Favoritklädsel?

17. Favoritepok?

Det framgår inte av dagböckerna vem som har formulerat frågorna. Det kan inte gärna vara Tarkovskij själv, eftersom han passar på flera frågor, men man undrar vem annars som så raskt skulle hoppa från årstider och kulturkonsumtion till de manliga och kvinnliga egenskaperna. Och ”Hårfärg hos kvinnan”!