Sedan Aftonbladets Ulrika Kärnborg sågade den svenska filmkritikerkårens slöa verktyg har det faktiskt blivit en liten debatt om filmkritiken – även om den tyvärr mest tvingats handla om några generande felaktigheter i hennes text – Kärnborgs resonemang om kvalitet och publiksiffror är både dåligt underbyggt och märkligt: för en kritiker kan det aldrig stå likhetstecken mellan kvalitet och kommersiell framgång. Vidare räknade Jacob ut att kritikernas betygssnitt på svenska filmer faktiskt inte var sådär jättehögt, i SVT:s Debatt (liksom i kommentarerna här) skrattades det åt att hon blandade ihop Wes Craven och Wes Anderson. Annars påminde Elin Larsson i Cinema om den filmkritiska flora som finns i svenska pappers- och nättidskrifter och Hynek Pallas framhöll avståndet mellan bransch och kritiker på SVT:s debattsajt.

Och just det – skådespelaren Magnus Krepper skrev också något ytterst förvirrat om att ”när det kommer någonting nydanande sågas det för att man inte förstår det”. (Krepper röjer dock inte vilken av sina sågoffer Kommissarie Winter och Tre solar – eller någon helt annan av hans eller andras filmer – som han anser nydanande och oförtjänt kritiserad.)

Hur som helst. Sällan har metafilmkritiken varit hetare, varför Svenska Filmkritikerförbundets hearing om kritikens roll i det nya medielandskapet kommer vältajmat. Såhär beskrivs vårt (jag sitter i styrelsen) ämne för kvällen:

Efter att i nästan ett sekel ha varit knuten till biografen finner spelfilmen idag nya vägar till publiken. Det görs fler filmer än någonsin förr, och med nya distributionsformer når de också fram till publiken på andra sätt. Hur påverkar det filmkritiken, och hur ser filmkritikerna på sin roll i detta? Är uppdraget att fortsätta bevaka de biografsatta premiärerna, eller att i högre grad vara uppsökande och göra egna urval? 

Svenska Filmkritikerförbundet inbjuder till en diskussion med kritiker, författare, företrädare för nya distributionsformer och andra intresserade. Samtalet leds av filmkritikern Hynek Pallas.

Ses på Klarabiografen, Kulturhuset, imorgon 7/12, 18:00. Fritt inträde!