Viking Eggeling problematiserar vårt nationalistiska adventsprojekt en aning. Han föddes 1890 i Lund men arbetade aldrig i Sverige. Han emigrerade med konstnärsdrömmar till Berlin, studerade i Milano, bodde en period i Paris och arbetade i Schweiz och Tyskland.

Eggeling – som i nya numret döpts om till Eggerling – var en av dem som ville skapa en abstrakt animation i slutet av 1910-talet. Filmer som var som rörliga nonfigurativa målningar.

Han ritade på pappersrullar och tänkte att det filmade resultatet skulle likna visuell musik. Diagonalsymfonin består av sprittande diagonala linjer mot svart bakgrund. Den var hans enda film och hade premiär strax före hans död 1925.