Hotellet (Kristian Petri, 2016)
Hotellet (Kristian Petri, 2016)

Årsbästakalendern är vår nedräkning av 2016 års 24 bästa biopremiärer. 

Kristian Petris essäfilm Hotellet är en av dessa lågmälda produktioner som får ett ännu mer lågmält mottagande, och riskerar glömmas bort. Men för en hotellfetischist som yours truly var den förstås en av filmårets höjdpunkter. Hotellen, vars verksamhet är kopplad till förgänglighet, är laddade med melankoli. De är tillflyktsplatser, tillfällig trygghet, står för anonymitet som kan vara befriande men också upplevas som förlust och främlingskap. De kan förstås också vara en plats där delar av ens personlighet kan få blomma upp som de inte kan annars. En annan regissör som använt sig av hotellets dubbelhet – en plats där du kan slippa ditt vardagsjag men andra sidor kan komma fram – är Lisa Langseth med Hotell från 2013. Där är hotellet ett refugium som till slut blir till destruktiv verklighetsflykt. Men vi som älskar hotell förbehållslöst då? Vi kanske bara vill stanna kvar i det där uppehållstillståndet, på det sätt som skiljer en narkoman från en nöjesmissbrukare. Om större delen av tillvaron är laddad med melankoli blir hotellet kanske snarare en skön lättnad från den, en plats att längta till, som ett egentligt hem.

Hotell tillför naturligtvis också någonting i sig själva. Hotell är inte likadana, de har sina egna utseenden och klientel. De kan bli mer eller mindre legendariska och bära på tyngre eller lättare kulturhistorisk relevans. Petri besöker naturligtvis ett urval. Han visar också att även hotell kan dö, och sörjas. Reina Victoria i Madrid var ett hotell tungt laddat med betydelse för Petri – och det finns inte kvar längre. Hotell kan också vara laddade med minnen, och den typen av längtan som lever på att aldrig kunna tillfredsställas. På ett annat sätt än då det gäller människor finns dock en form av tröst för varje förlust: mister du ett hotell står dig tusen åter.

2016 års bästa biofilmer:
21. Hotellet (Kristian Petri, Sverige)
22. A bigger splash (Luca Guadagnino, Italien)
23. Heart of a dog (Laurie Anderson, USA)
24. Djungelboken (Jon Favreau, USA)