Pausfågel 1: Från Ken Loachs Kes – falken från 1969.