Amour (2011)

Filmvärlden rasar med rätta mot Cannesfestivalens pinsamma urval av 22 manliga regissörer i huvudtävlan. Men för att i stället uppmärksamma de kvinnor som ändå har präglat tävlingsfilmernas tillblivelse kan man välja att lyfta blicken bortom den omhuldade Regissören – även om vi befinner oss i auteurteorins hemland Frankrike.

Det svenska Doris-manifestet, som syftade till att få fram fler kvinnor inom filmen, ställde t.ex. inte bara krav på kvinnliga regissörer, utan också att ”konstnärliga A-funktioner ska besättas av kvinnor”. Om vi dit räknar producenter, manusförfattare, fotografer och klippare ger det en något roligare Cannes-uppställning. 23 kvinnor har A-funktioner, fördelade på 13 filmer. De är följande (med reservation för att jag kan ha missat någon):

Juliette Welfling, klippare, Rust & bone
Mona Rabi’, klippare, After the battle (Baad el mawkeaa)
Christine Ruppert, producent, Paradise: love (Paradies: liebe)
Veronika Franz, manusforfattare, Paradise: love (Paradies: liebe)
Megan Ellison, producent, Lawless
Lucy Fisher, producent, Lawless
Margaret Ménégoz, producent, Love (Amour)
Nadine Muse, klippare, Love (Amour)
Monika Willi, klippare, Love (Amour)
Sisse Graum Jørgensen, producent, The hunt
Charlotte Bruus Christensen, fotograf, The hunt
Anne Østerud, klippare, The hunt
Dede Gardner, producent, Killing them softly
Paula Mae Schwartz, producent, Killing them softly
Rebecca O’Brien, producent, The angels’ share
Rebecca Yeldham, producent, On the road
Caroline Champetier, fotograf, Holy motors
Nelly Quettier, klippare, Holy motors
Hilary Shor, producent, The Paperboy
Natalia Lopez, klippare, Post tenebras lux
Lisa Maria Falcone, producent, Mud
Sarah Green, producent, Mud
Julie Monroe, klippare, Mud

Nu ska inte detta på något vis ses som en lista till försvar för Gilles Jacobs och de andra grabbarnas urval av filmer, men låt oss i alla fall glädjas pyttelite åt att filmbranschens epicentrum 2012 inte kloggas igen av män i alla led och funktioner!