Den tionde utgåvan av Film art, obligatorisk läsning på världens samtliga filmvetenskapliga grundkurser, är redo för tryckpressarna. I ett samarbete med Criterion kommer Bordwell och Thompson att producera ett tjugotal pedagogiska videor utifrån boken –  klippet som behandlar den elliptiska klippningen i Agnès Vardas Vagabond finns redan nu på Youtube.

Fint Shining-krimkrams samlat på sajten The overlook hotel.

Nytt nummer ute av Senses of cinema. Inklusive intervju med forne Cahiers du Cinéma-redaktören Jean-Louis Comolli, text om Hollywoods respons till filmens död och analys av romantik från Lubitsch till Meyers.

Brooks Barnes förklarar arbetet bakom pr-undret Hunger games.