Det går inte att citera film i text – den är ”oåtkomlig”, som Raymond Bellour skrev i en essä år 1975. Men tack vare digitala redigeringsverktyg har videoessän på senare år blivit ett allt vanligare filmkritiskt modus. Se exempelvis kolumnen Audiovisualcy som filmforskaren Catherine Grant kurerar på Indiewires Press play. Hon inleder – förutom med att citera just Bellour – med Jefferson Robbins Portable infotech and suspense cinema.