Det manar Pauline Kael: A life in the dark, en ny biografi om kritikerikonen, och vi håller med. Flera amerikanska kolleger har också passat på att hylla henne i dagarna. Bland andra AO Scott och Manohla Dargis, Armond White samt inte minst Nathan Heller i New Yorker, där Kael skrev mellan 1968 och 1991. New Yorker listar också fem klassiska recensioner.