Animation
animascho´n subst. best. ~en, plur. ~er
• Filmtyp där stillbilder sätts ihop för att skapa en rörelseillusion men där bilderna inte har spelats in kontinuerligt med en filmkamera {MOTS. realism}; traditionellt en angelägenhet för barn och experimentfilmare men på grund av ~ens växande användningsområden och kulturens infantilisering är filmtypen idag accepterad i breda publiklager: den enda rena filmen är ~en; den samtida actionfilmen är i högre grad ~ än spelfilm
HIST.: via fra. av latinets anima ‘själ’

Antonioni, Michelangelo
antonjå´ni person
* 29/9 1912 Ferrara, † 30/7 2007 Rom
• Italiensk filmregissör [se Auteur], fascistisk filmkritiker som ung, utforskade alienation [ej att förväxla med Animation] i det moderna samhället specifikt i efterkrigstidens Italien och Swinging London: Alain Delon har aldrig varit snyggare än i ~s Feber

Auteur
å´tör subst. best. ~en, plur. ~er
• filmregissör med en egen röst som är tillräckligt särpräglad för att synas i filmerna oavhängigt medarbetare och produktionsförhållanden {MOTS. filmarbetare}: det finns ingen plats för ~er på Stockholms dramatiska högskola; filmkulturens besatthet av ~en är en patriarkal blockering;
IDIOM: ~teori abstrakt tänkande kring ~en (systematiserat av Sarris, Andrew)
HIST.: sedan 1954 [se Truffaut, Francois, Cahiers de cinéma]; via fra. av latinets auctor ‘författare’, rötter i romantikens konstnärsideal [jmfr. genikult]

Under rubriken Cineastens ABC guidar vi till den filmiska begreppsdjungeln.