Enligt citatsamlarsajten Livet.se ska filmbolagsmannen Anders Sandrew ha sagt att ”Ju längre man cyklar, desto flottare bil kan man unna sig.”

Hur man ska tolka det uttalandet i ljuset av hans imponerande filmhistoriska gärning är lite oklart. Om man gör tillräckligt många folkliga komedier kan man komma undan med att anställa den konstnärligt inriktade Rune Waldekranz (sedermera oundgänglig filmhistoriker) som produktionschef?

Anders Sandrew dog 1957. Hans bolag, vertikalt integrerat med produktion, distribution och visning under eget paraply, fortsatte vara framgångsrikt ännu några decennier. Men nu håller den forna giganten på att tyna bort. Efter att ha avyttrat sina biografer för sex år sedan lägger Sandrews ner också biografdistributionen. Återstår bara dvd-distribution. Jag kommenterar kort den nya situationen i Expressen.