Den norska komediserien Fleksnes fataliteter är ett historiskt undantag i den nordiskt kulturimperialistiska maktbalans som medför att norrmän gärna konsumerar svenska massmedier, medan den svenska massan helst inte söker sig över den västra gränsen i jakten på underhållning. Serien, som gick mellan åren 1972 och 1982, fann mycket av sin popularitet genom titelrollens uttolkare Rolv Wesenlund.

Mot bakgrund av sitt televisuella kändisskap erbjöds Wesenlund också en plats i den folkliga falangen av den svenska filmindustrin. Den trinde norrmannen har bland annat figurerat i Göta Kanal och Ture Sventon. Ovan gör han den norska elektrikern Edvard Grieg i Hans Alfredssons och Tage Danielssons avslappnat surrealistiska och kulturkritiskt infallsrika Picassos äventyr.

Westerlund har de senaste åren tappat allt mer av sin talförmåga, och i dagarna gör han sitt allra sista framträdande som skådespelare, när han medverkade i några drömsekvenser i TVNorges adventskalender Den unge Fleksnes.