Skriver om de webbliknande vindlingarna i Jean-Luc Godards vackra, märkliga och väldigt svårgreppbara Film socialism i Expressen idag. Visas på festivalen två gånger imorgon.

Två bra intervjuer med regissören finns översatta på Craig Kellers blogg Cinemaspartagus. I texten refererar jag till recensionerna av Roger Ebert och Todd McCarthy.