Parallellt med höstpremiären för Sveriges radios filmkritiska flaggskepp Kino, har svenskar tagit ton om film på två andra ställen. Dels snabbrapporterade Per Perstrand och Martin Degrell från filmbranschens årliga skåneresa till Malmö filmdagar Weird Science (och diskuterade precis som Kino bland annat Samuel Frölers pungchock i Till det som är vackert, ett mångbottnat ämne jag lovar återkomma till), dels kom också Billy Rimgards och Tobias Norströms kulturpodd Ober dictum igång för hösten med en rundvandring i den filmiska arkitekturen i Inception.

Roligt med dessa första steg mot en formatmässig breddning av det svenska samtalet om film.