Hvarken Ni eller jag har nog tillfullo fattat hvad biografen är och kommer att blifva för människan. Som vi drömde om en resa på en trollmatta till sagornas underbara länder, så kunna vi nu med våra egna ögon bevittna långt märkligare saker än sagoprinsen Alladin kunde genom gnidningen af den underbara lampan. Men vi äro så realistiska, så ’blaserade’ att vi aldrig riktigt reflektera härpå.

Vi lefva i ett tidehvarf som framför allt är karakteriseradt af en rastlös utveckling i alla riktningar. Vi flyga genom luften, kommunicera med våra vänner i Paris genom att en gnista kastas från ett ställe på ena sidan af Atlanten till den andra, och detta finna vi helt naturligt, under det våra förfäder skulle förklarat det vara underverk.

Nordisk filmtidning, mars 1910. Citerat i Jan Holmbergs Förtätade bilder.