Carl-Johan Malmberg skriver intressant om Ond tro idag, men när han anmärker att ingen svensk kritiker reflekterat över begreppet ”ond tro” har han bara till hälften rätt. Jag pratar om det med Kristian Petri i min intervju (pdf) i nya dubbelnumret, en intervju som Erik Helmerson i sin tur refererade till i sin recension. Men nog stämmer det att Sartre knappast är någon husfilosof hos dagens svenska filmkritiker.