Älskar han eller älskar han inte? Enligt skådespeleriteoretikern François Delsarte behövs det varken blomblad eller ett nyansrikt minspel för att få fatt på en mans sanna känslor. Det räcker med att iaktta hur han kysser. Om en man kysser en kvinna med huvudet lutat rakt framåt älskar han henne inte. Om han i kyssen vinklar huvudet mot den av sina axlar som är längst från kvinnan älskar han henne ”rent sensuellt”. Men om han vinklar huvudet mot axeln närmast henne – då älskar han!

När hans tenorkarriär på Opéra Comique i Paris avslutades i mitten på 1800-talet efter att han tappat rösten började Delsarte undervisa i skådespeleri. Han utvecklade ett vetenskapligt hållbart system för hur huvudets ställning i förhållande till motparten avslöjar skådespelarens inre liv. Teorin, som grundade sig i empiriska studier som Delsarte gjort på Paris gator, blev snart väldigt populär. Kanske för att den gör skådespeleriet så enkelt – man behöver inte fundera så mycket på sitt uttryck, så länge man håller huvudet i rätt vinkel.

Delsartes metod kan även inverteras, och på så vis räta ut emotionella frågetecken kring olika filmkaraktärer. Med hjälp av diagrammet ovan förstår vi att Ingrid Bergmans Ilsa faktiskt inte hade någon särskild känsla när hon tar adjö av Rick i slutscenen på flygfältet i Casablanca. Rick däremot, kände dyrkan.