I väntan på nästa FLM (ute till slut i maj månad) rekommenderas första numret av 10tal. Där finns förutom en intervju med omslagspojken Ruben Östlund också ett reportage om den svenska filmens framtid signerat Hynek Pallas. Mest träffsäkert är hur som helst följande intervjusvar från Johan Kling på Annina Rabes fråga om vad som särskiljer film- och litteraturvärlden: ”I filmvärlden ses i allmänhet konstnärlig kvalitet som en belastning. Det är en väldigt kommersiell bransch, utan några större kommersiella framgångar.”