Vid nyåret lanserade min vän Emil Klang webisode-serien The weeks of Dasha. Serien handlar om den modeintresserade konststudenten Dashas första år som nyinflyttad i Stockholm. I det sjätte och senaste avsnittet uppenbarar sig en hägring i form av manlig fägring när hon går runt i en vinterskog efter att ha lyssnat på Filosofiska rummet. Varje vecka kommer en ny film med tillhörande dagbokstext.