Haneke Hollywood

Och just det, efter fem minuter på Hollywood boulevard sprang jag ju in i Michael Haneke.