meet2.jpg

meet3.jpg

Ett nytt nummer av FLM är i görningen. Det var dåligt med fika men bra uppslag på fredagsmötet.