Jag hade mer problem med de sjuttiotalistiskt gula texterna som spexigt förklarade vem som var Hitler och vem som var Göring än det trista extremvåldet (blundade ändå), men instämmer helt i vad En dröjande blick skriver om Inglourious Basterds.