Med risk för att precis som i min senaste Youtube-spaning vara helt sist på bollen, vill jag ändå tipsa om hur några som kallar sig Antrepo Design har lyft fram en allt viktigare finansieringsmodell på alternativa affischer till storfilmer – produktplaceringen. Bland annat kan man se att både Finlandia och Absolut sponsrade Ocean’s eleven. Titta här.