Jag vet inte om någon observant läsare lagt märke till det, men vi har som mål att citera filmprofessor emeritus Leif Furhammar minst en gång i varje FLM-nummer. Hittills har det inte varit några problem. Han har skrivit något citerbart om det mesta. Men tänkte att vi lika gärna kunde köra konceptet här på bloggen också. Så här kommer ett ständigt aktuellt (så länge man byter ut TV mot valfri teknologisk nyhet) citat från Filmen i Sverige:

”Filmbranschen gick TV-krisen till mötes med en fatalistisk passivitet som vore värd att kallas stoisk om den inte varit förenad med så mycken veklagan.”