Hiroshi Sugimoto 2

Hiroshi Sugimoto 3

”För mycket information blir ingenting. Biografen är intighetens bur.”

Hiroshi Sugimoto har fotograferat biografer under visningar, med slutaren öppen under hela filmens speltid. Människorna sväljs såväl av dukens ljus, där informationsflödet förvandlats till ett utfrätt vitt sken, som av salongens mörker.