fbpx

När dikten överträffar filmen

Går det att poetisera filmer? Vi låter sex svenska poeter göra diktversioner av sex av årets svenska långfilmer. Jacob Lundström längtar efter poetiska avbrott i sönderdramaturgiserade berättelser.