A sensation!

J. Tobias Andersons film A sensation! finns med på den senaste utgåvan av FLM DVD som har tema mellanrum.

Hur fick du idén till filmen?
Mitt skrivbord är alltid ett myller av olika tankar och idéer, där fragment av arbeten, skisser och halvfärdiga verk samsas. Någonstans i denna oreda dök A sensation! upp.

Vad var det du föresatte dig att göra?
Jag har under en period arbetat med korta slingor, visuellt enkla till formen, men med ett spektrum av ämnen, subtilt gömda i exempelvis dialogen, och A sensation! är ännu en av dessa. Viktigt för mig var att försöka fånga känslan av förvirring som finns hos mannen i grön kostym. Att ställas inför en situation där man inte är riktigt säker på hur man förväntas bete sig eller hur man skall tolka det som sägs var centralt för mig.

Vilken var den största utmaningen i arbetet med filmen?
Eftersom jag nästan uteslutande arbetar med återvänt material, så var det nog i det här fallet ljudspåret som var det besvärligaste att få till. Annars är det nästan alltid en utmaning att få snurr på idéerna, att hitta rätt material och form för att kunna skapa det jag tänkt mig.

Hur ser du på filmen i efterhand?
Det finns alltid saker jag skulle gjort annorlunda när mina arbeten väl är färdiga. På det hela taget tycker jag ändå att A sensation! blev ungefär så som jag hoppades.

Vad var det viktigaste du lärde dig av arbetet med filmen?
Att nästa projekt alltid kan bli ännu bättre.

Just den här samlingen rör sig i gränslandet mellan film- och konstfälten – vad tror du dessa olika “världar” kan lära av varandra?
Jag är inte så intresserad av gränsdragningar mellan genrer eller frågan om huruvida mina arbeten är film eller konst, men generellt skulle nog den traditionella filmvärlden kunna må bra av att frigöra sig lite från sina rigida ramar och sitt historiska ok och våga experimentera mycket mer, både visuellt och innehållsmässigt. På samma sätt kanske konstvärlden skulle kunna ta till sig av det som filmen är bra på, till exempel hur man berättar en historia på ett sätt som fångar publikens intresse. Och när man tänker på det, är nog allt det här saker jag själv skulle behöva förbättra också.

Vad arbetar du på nu för närvarande?
Flera olika arbeten, bland annat några filmer som tar vid där A sensation! slutar, och behandlar hur vi handlar i vad som kan tyckas vara en given situation. Dessutom spenderar jag en del tid med att skapa verk inom olika tekniker, bland annat en tecknad serie och ett interaktivt äventyrsspel med filosofiskt innehåll, och dessutom arbetar jag med ett par olika musikprojekt. Vad av allt detta som blir färdigt först, eller blir färdigt alls, det får framtiden utvisa.