Eva Dahlbeck, Birger Malmsten och Stig Olin har en farlig triangel i Gustaf Molanders Eva.