Nu pågår Tempo dokumentärfestival för fullt, med mängder av intressanta filmer på programmet, bland annat Mila Turajlics Cinema Komunisto och Ester Martin Bergsmarks Pojktanten. Men det finns också dokumentärfilm som egentligen mer påminner om ett slags videojournalistik – filmer vars enda ändamål är att skapa uppmärksamhet kring någon oftast tvivelsutan angelägen fråga. Det får dock inte sällan ödesdigra konsekvenser för den konstnärliga höjden på resultatet.

Nätfenomenet Kony 2012 har lyckats bättre än de flesta med att väcka opinion genom en 30 minuter lång video om den ugandiske krigsherren. Men vad händer om man utsätter den för filmkritik? Guardians Peter Bradshaw har gjort ett försök.