Jag är den ständige lyxemigranten. Sedan snart femton år färdas jag oavbrutet fram och tillbaka över gränser, arbetar mot bästa betalning i olika länder och kulturer, ekonomiskt, socialt och politiskt är jag av internationell överklass, en svensk småborgare av judisk extraktion med dåliga språkkunskaper, försäljare av ett fåtal uttryck och miner, med några tonfall som kombinerar uråldrig mänsklig erfarenhet med tidsanpassat koketteri.

Erland Josephson beskriver sitt arbete i boken Rollen. Hans koketteri var något av det finaste vi har sett.