Kvinnan som är porträtterad på omslaget till FLM nr 15 heter Tora Mårtens. I FLM har vi tidigare skrivit om hennes kortdokumentär Till Maria. Under 2012 långfilmsdebuterar hon med en film som har arbetstiteln Colombianos.

I FLM nr 15 är hon en av respondenterna på enkätfrågan ”Finns det en kvinnlig stil?”. De andra vi ställer frågan till är Kerstin Gezelius, Marianne Ahrne, Charlotta Denward, Roger Wilson, Andrea Östlund, Ingrid Ryberg och Björn Runge.

Enkäten är en del av temat om kvinnlig stil där Jonas Holmberg går till botten med särartstänkandets tankefigurer och filmvetaren Anu Koivunen undersöker hur kvinnokroppar gestaltas som sårbara och säljbara av både män och kvinnor i det senaste årets svenska film.

Omslaget är fotograferat av Carl Brolin.