Svensk militär är sällan i strid. Åtminstone på film. Vi väntar fortfarande på en svensk Armadillo som skildrar kriget i Afghanistan.

Då är det mer förståeligt att svensk film under förra århundradet inte utmärkte sig för krigsfältrapporter. Militärfilmen handlade istället antingen om beredskaps- eller repövningar.

Den svenska försvarsmaktens svejkar har framför allt synts till i skojfriska sammanhang. Från de sex filmerna om 91:an Karlsson som kom efter andra världskriget till komedierna Repmånad och Nionde kompaniet som kom mitt under kalla kriget.

Skojfriskast av alla är den oförtröttlige smilfinken Nils Poppe i Soldat Bom. Till Gunnar Björnstrands förtret. ”Militärfarser har man blivit en smula skrämd för under årens lopp. Men med Poppe är det en annan sak. Han stämmer en vänlig därför att han är en vänlig figur själv med sina personliga prilligheter”, menade Mikael Katz i Expressen.