Kan evolutionen förklara varför filmer ser ut som de gör?
Evolutionsteori är ett sätt att förklara exempelvis den stora mängd film som görs om romantisk kärlek och varför kvinnor är mer biologiskt stämda att vara intresserade av den typen av berättelser. Inom filmvetenskapen är det vanligt att förklara romantisk kärlek som skapad av kapitalismen, men om man istället ser till evolutionen så är det tydligt att det inte stämmer. Evolutionär och kognitiv teori är ett bra motgift som förhindrar dig att falla i obskyra tankefällor om hur och varför kulturen ser ut som den gör. Det låter kanske en aning religiöst, men för mig finns det en enorm skönhet i att förstå hur våra njutningar och smärtor har likheter med djurvärlden.

Har filmen i sin tur påverkat evolutionen?
Jag skulle inte säga att film förändrar evolutionen men den gör vissa dispositioner fascinerande. Om vi tar äventyrsfilmer för unga pojkar som exempel, som ofta handlar om att slåss och gömma sig. Behöver vi såna filmer i Sverige? Kanske om du bor i ett dåligt grannskap, men de flesta pojkar behöver inte ha sådana färdigheter. Men de är biologiskt disponerade att vilja se sådant. Deras kroppar och hjärnor är gjorda för ett samlar- och jägarsamhälle som i forna tiders Afrika.

Man skulle kunna tro att attitydskillnader mellan könen skulle vara mindre i moderna samhällen jämfört med traditionella, men en intressant studie kom fram till att könsskillnaden faktiskt är större i moderna samhällen eftersom filmen stärker skillnader som redan finns biologiskt. I filmen finns manliga superhjältar och väldigt feminina kvinnor och det förstärker attitydskillnader mellan könen. Filmmediet förstärker vår biologiska predisposition. Den är som ett förstoringsglas över människans biologi.

Finns det några problem med ett evolutionärt perspektiv?
En av farorna är väl att vissa människor tror att bara för att någonting är en konsekvens av evolutionen så är det bra, men en evolutionär förklaring är inte ett rättfärdigande. Det blir också problem om man tror att man kan förklara mindre detaljer evolutionärt.

Finns det någon särskild film som du skulle säga är evolutionsmässigt bra?
Nej, det kan jag inte säga. Det finns människor inom litteraturvetenskapen som menar att de evolutionärt kan förklara varför Shakespeare är bättre än någon annan, men jag tror inte att så är fallet. Evolutionär teori tillhandahåller inte en lista på vad som är bra eller dåligt, den hjälper dig att förstå.

Neurovetenskaplig teori gör mig dock skeptisk till vissa konstnärliga filmer som säger sig ha djupa lösningar på världens problem. Någon som Kieslowski leker med hjärnans mekanismer men skapar bara ett falskt djup. Jag skulle säga att traditionellt berättade filmer är de mest djupa filmerna, till skillnad från konstnärliga filmer som kittlar hjärnan hos de intellektuella. Den mest grundäggande konsekvensen av evolutionen är att vi äter, sover och dör. De mest grundläggande berättelserna är också de mest uppenbara berättelserna som alla kan. De handlar om att vi föds, äter, sover och dör.