Efter visningen av Gregg Arakis nya film Kaboom i Cannes, beskrev Eric Kohn den som en The doom generation för den nya generationen. Möjligen ligger Arakis två år yngre Nowhere egentligen närmre till hands. Båda är historier om snappy, snygga collegekids i en historia om sex, våld och aliens, med slut lika oväntade som otillfredsställande. Att Nowhere har kallats för ”Clueless med nipple rings” kanske gör Kaboom till ”Gossip girl med fez”?

Den mest påtagliga likheten, efter filmernas kostymer, är kanske hur ingen av dem leder till någonting. Eller, rättare sagt: de leder till ingenting. Vägen dit – i Nowheres fall till en blodig skalbagge som kravlar ut genom ett fönster med orden ”I’m outta here”, i Kabooms till att världen sprängs