Årets sista nummer trycks för fullt! Som vi flaggat för tidigare, och vårt val av omslagsflicka indikerar, handlar det bland annat om det svenska filmåret 1970. Dessutom har vi bett Jan Holmberg och Maaret Koskinen att ställa en diagnos på filmen – är den död eller levande? Vi undersöker hur arbetslinjen gestaltas i svensk film, Jenny Damberg skriver om ”Laholms Fellini”, Ingrid Ryberg om Mad men, Dan Hallemar om Svinalängorna och många fler skriver om mycket mer. I butik om två veckor och lite tidigare hos alla prenumeranter.