Filmskapare gör film av böcker, romanförfattare gör prosa inspirerad av film. Det senare, när en roman har ett ”filmiskt berättande”, är ett sentida men tongivande litteraturideal, vilket uppenbarar sig som ett krav på ”gestaltning” i svenska bokrecensioner enligt Maja Lundgren. David Bordwell historiserar vidare i ett inlägg om två aktuella filmatiseringar, The ghost writer och Män som hatar kvinnor, och går till böckerna för att undersöka om ”the plot structure of the originals fits the film formula”.