Jag hade en text inne om remixens evangelium och förändrade mediala seder i Aftonbladet igår.