Vi på FLM gläds givetvis åt att en filmskribent vinner Nobelpriset i litteratur. Såhär inleder J.M.G. Le Clézio sin essä La Magie du Cinéma:

”Filmens magi ligger framför allt i dess namn: inristandes rörelsen, visar oss bröderna Lumières uppfinning inte en orörlig och oåterkallelig  bild, utan sannerligen våra drömmars främsta material, ett känsloflöde som blandar sig med våra liv, tar sig in i våra minnen och förvandlar sig till en tidslinje.”

Sådär, nu har jag översatt en Nobelpristagare på fem minuter!