Den här tryckpressen kan, sin lite ålderstigna aura till trots, leverera upp till 48 000 tidningsexemplar i timmen. Antar dock att den saknar stöd för pdf, så vårt skånska halländska tryckeri måste nog ha en mer uppgraderad maskinpark. Hur som helst, snart snart snart är FLM #4 i tryck!

Uppdatering:
För den specialintresserade, läs mer om den aktuella fyrfärgstryckpressen här.