Så har vi äntligen lämnat sommarnumret till tryckeriet. Det finns i butik och hos prenumeranter i månadsskiftet. Tjuvtitta här, och beställ nu!

Håller rättssalen på att bli en biosalong? Jonas Holmberg undersöker sanningshalten i bildligt bevismaterial. Louise Wallenberg skriver om Mago som gick bort den 4 april och river i gränsdragningen mellan kostymmakare och modeskapare. Fem svenska designers får också ge sin syn på filmiska influenser.

Vi tittar närmare på konstsimsfilmtrenden med anledning av Jane Magnussons och Måns Herngrens nya film som har premiär till jul. Sara Shahbazi har fotograferat Andreas Rothlin Svensson, en av skådespelarna i filmen, som gör tricks i en takpool. Vi finkammar kartorna i Indiana Jones, partikelanalyserar fartstrecken i Speed Racer och redigerar den svenska filmhistorien på Wikipedia. Hynek Pallas funderar över filmkritikens framtid, Maaret Koskinen utforskar kopplingarna mellan skriftkulturen och de rörliga bilderna medan Viktor Johansson gör motstånd mot de förståsigpåare som menar att berättarröster är ett litterärt vildsvin i filmens visuella trädgård. Och mycket mer förstås.

Tjuvtitta här och beställ prenumeration här.