En före detta robotkonstruktör på NASA:s forskningscenter i Virginia, Randall Munroe, har genusanalyserat Hollywood. Nedan en tabell där de två bäst betalda skådisarna (vilka får antas spela de största rollerna?) i varje film listas efter kön. Det vanligaste är alltså att både den viktigaste och den näst viktigaste rollen spelas av män. I det näst vanligaste scenariot, att kvinnor spelar den näst största rollen, är kvinnan oftast den manliga hjältens span. De två filmerna med kvinnor i de bäst betalda rollerna är Scary Movie 4 (har inte sett) och den knixiga, men lite förlegat yta/djup-dikotomiska Djävulen bär Prada.

M/M M/F F/M F/F
20 biggest movies of 2007 10 10 0 0
20 biggest movies of 2006 11 7 0 2
20 biggest movies of 2005 11 7 2 0
20 biggest movies of 2004 10 9 1 0
20 biggest movies since 1977 15 5 0 0
IMDb Top 20 of All Time 15 5 0 0

Hur ser det ut i Sverige?