Sedan Lauren examinerades från high school i MTV:s pseudodokumentära Laguna Beach för ett par år sedan, har hon sökt lyckan i Los Angeles som praktikant på Teen Vogues redaktion i uppföljaren The Hills. Ibland fastnar jag framför seriens ”Antonioni-esque plotlessness and dreamy cinematography”, för att sno en fin jämförelse från Ginia Bellafantes recension av tredje säsongen. Karina Longworth plockar såklart tacksamt upp tråden och spinner vidare.