fbpx

Pedro Costa påminner oss om filmmediets potential som konstart

Vitalina Varela (Pedro Costa, 2019)

Den portugisiske filmaren har skapat en helt egen estetik, som gör avkall på realismen till förmån för den poetiska rättvisan. Hans senaste film från Lissabon berättar om den mänskliga själens okuvliga värdighet. Kim Ekberg har sett Vitalina Varela på Stockholms filmfestival.

Stilla i slummen

Människor i samhällets lägsta skikt syns sällan. Pedro Costas poetiska och politiska filmer är ett undantag: de utspelar sig i slumområdet Fontainhas utanför Lissabon, främst befolkat av immigranter från den forna kolonin Kap Verde. Vi möter knarkare, fattiga och andra människor i marginalen.