fbpx

Somt var inte bättre förr

Strax före jul köpte jag handelns enda (?) VHS-apparat som också konverterar gamla VHS-band till DVD. Det var inte alldeles enkelt. Försäljaren tittade med viss förvånad otålighet på mig mellan ett par moderna Blu-Raykunder. ”Är på väg ut”. ”Finns visst ett exemplar i Sundsvall”.

The boring hell of Grängesberg

Fram till att järnmalmsgruvan i Grängesberg lades ner 1989 var den Sveriges största efter gruvan i Malmberget. Nedläggningen slog hårt mot orten. Arbetslösheten skenade, folk sökte sig bort, och när de tomma lägenheterna fylldes med nyanlända flyktingar byggdes rasmotsättningar upp, varpå lägenheterna tömdes igen. Grängesberg blev en spökstad. Metropolis är en nederländsk, public service-finansierad dokumentärsajt… Fortsätt läsa The boring hell of Grängesberg

Digilistan

På Sveriges Televisions hemsida finns 2 000 timmar tv. På Youtube finns miljarder av filmklipp. På Statens ljud- och bildarkiv, Karlavägen 98, Stockholm, finns 1,3 miljoner digitala mediefiler. Forskningschefen Pelle Snickars undrar vad det är för vits med arkiven om ingen använder dem.